SWITCH 62,5 WG ROŚLINY OZDOBNE TARGET 4G 005204

Środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych dodatkowo posiadających wymagane kwalifikacje np. ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin (ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Opakowanie: 4 g

Opis

  • Środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.
  • Krótki okres karencji, przez co można go zastosować nawet na 3 dni przed zbiorem truskawki.
  • Zwiększa trwałość owoców po zbiorze oraz podnosi ich walory smakowe.

Substancja aktywna: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn), fludioksonil