KLINIK DUO 360 SL TARGET 500ML 007451

Klinik Duo 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich).

Środki ochrony roślin mogą nabywać jedynie osoby pełnoletnie, a w przypadku środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych dodatkowo posiadających wymagane kwalifikacje np. ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin (ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Opakowanie: 500 ml

Opis

  • Środek jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w  całej roślinie i  dociera do  jej  części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie.
  • Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni  od  zabiegu.
  • Całkowite zamieranie roślin następuje po  około 3 tygodniach.
  • Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
  • Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Substancja czynna: glifosat 360g/1l